Huis te IJsselstein waar het gezin Meijvogel woonde.

Het huis werd gebouwd in 1908, later dat jaar trok het gezin er in.
De foto is gedateert voorjaar 1909(*).

Jan Meijvogel, (* 29-10-1873, † 29-06-1943)
is de man uiterst rechts, links van hem zijn vrouw
Christina Antje Saarloos, (* 11-11-1870, † 07-04-1919)

 
   
  (*) De foto is van fotograaf G.J. van Beek, Croesestraat 41 bis, te Utrecht.
 
   

   
   


De kinderen Meijvogel van links naar rechts (geboren te Schiedam):
1) Christiaan Gerardus, 2) Jan, 3) Maartje, 4) Marinus, 5) Willem, 6) op schoot bij moeder, Martinus.
In dit huis werden geboren, 7) Hermanus Johannes, 8) Cornelis Christiaan, 9) Johannes-
welke overleed † 07-11-1911, twee weken jong, 10) Christina Neeltje en 11) Wilhelmina.

   
   

   
   

   
   
   

Het huis zoals het er tegenwoordig uitziet.
Het balkon werd jaren geleden verwijderd
waarbij ook een extra raam werd geplaatst.

   

(In het verleden ben ik eens 'langs geweest' bij de huidige bewoners,
..........een heel leuk bezoekje. Hartelijk Dank).