Het woord ICHTHUS is een acroniem. 
Iedere letter van het woord staat voor de eerste letter van een ander woord.
Het is afgeleid uit het Griekse IXTHYS (als "icht¨s" uitgesproken)
en dit woordje betekent "vis", dus vandaar de afbeelding... 

Ichthus is een Grieks woord dat dus vis betekent. 

Het is ook een letterwoord dat door de eerste christenen gebruikt werd 
als geheim herkenningsteken en als eenvoudige geloofsbelijdenis.

De eerste letters betekenen: Ies¨s Christ˛s The˛y Ui˛s SotŔr, wat vertaald dan weer betekent: 

Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Daarom gebruikten de eerste christenen, in de tijden van vervolging,
dit teken als wederzijdse herkenning.

Het kon alleen door "ingewijden" begrepen worden.
Het werd onder andere teruggevonden in de catacomben.


 


Waarheen Pelgrims..........
Waarheen gaat gij?

 

LEUK...

dat u even de moeite nam om deze pagina aan te klikken!

Heeft u wel eens gehoord van bovenstaande regels?

Je moet een wat 'beschouwend' type zijn
en wat hebben met 'oude teksten.'

Ik kreeg het van huis uit mee.

Hoe dat ging?

M'n wieg stond in Kinderdijk,
en ik lag er in....eer ik het zelf in de gaten had
,
geboren net voor de oorlog, in een christelijk gezin.
Nou ja, gezin, ik was de eerste van zeven.

Bij latere (familie-)bezoekjes
werd soms de opmerking gemaakt:

"Waarheen Pelgrims - Waarheen gaat gij?"

Die opmerking, bedoeld als 'grapje,' heb ik
en waarschijnlijk veel naamgenoten,
vaak gehoord.

Eindelijk heb ik de gelegenheid hier enig antwoord op te geven..
Ook wat verplicht aan ouders, grootouders en mezelf.

 

 

Waarheen Pelgrims, Waarheen gaat gij?

Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij-
't Oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland,
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar die blijde zalen (bis)
Van Gods huis in 't Vaderland, (bis)

Storm en duisternis bedreigt u;
Zijt daartegen gij bestand?
Waarom zou ons harte vrezen,
Wand'lend aan des Heeren hand?
Jezus Zelf zal voor ons strijden,
En door storm en nacht ons leiden, (bis)
Naar Gods huis in 't Vaderland. (bis)

"Zegt ons, pelgrims, wat verwacht gij
Als uw deel aan 't beet're strand?"
Koningskroon en priesterkleding
Wacht ons uit des Heilands hand,
God, de Heil'ge, Ongeziene,
Zullen wij met d' eng'len dienen (bis)
In der eng'len huis en land (bis)

"Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook
Met u trekken naar dat land?"
Komt, weest welkom, volgt ons allen,
't Oog omhoog en hand aan hand.
Bij der eng'len vreugdezangen,
Zal ons Jezus Zelf ontvangen, (bis)
In Gods huis in 't Vaderland. (bis)

(tekst is uit ▒ 1920 van: C.S. Adema van Scheltema,
lied was aanvankelijk bedoeld voor openluchtsamenkomsten)

 

 


Over  ware LIEFDE 

gaat het hieronder....

 

1 C o r i n t h i Ű r s 13: 
1-13

1
A
ls ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal.
 
2
A
ls ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets.
3
Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan.
     
7
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand.
8
A
an de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn; het spreken in vreemde talen zal ophouden; kennis zal dan niet meer worden gevraagd.
9
W
ant wat wij weten, is onvolledig; en wat wij namens God zeggen, is gebrekkig.
 
11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind.
Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.
 
12
Nu
hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met Hem staan. Ik ken Hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik Hem volledig kennen, zoals Hij mij door en door kent.
13
Kortom, er zijn drie dingen die blijven; Geloof, hoop en liefde.
Maar de liefde is het voornaamste.

 Wens u veel
LIEFDE toe
onderweg!

schrijver: apostel Paulus,
plaats: de stad Efeze,
ontstaan: 56 na Christus

 
Chr.Ger.Kerk 'de Graankorrel' H'dorp VoorleesBijbel Concordantie
Alle woorden Statenvertaling
Bijbellessen.nl Statenvertaling + Kanttekeningen
ONLINE-Bijbel Bijbelcursus de Bijbel op het Internet BibleGateway.com Chr.Ger.Kerk 'de Graankorrel' H'dorp Kerkdienst luisteren.