Glasblazers-relaties
Becker,Dirk:Glas &meer

Familie Wiegel

Richard Wiegel(foto's)

Geschichte des Glases
Glashutten, Dld

Glasmuseum Schiedam
Kunst van Marleen van Zwienen
Natuurpark Schwarzwald, veel glas, zie INFO
 
Slieker, Jos-, homepage-1
Slieker, Jos-, homepage-2
Foto's afscheid oud-coll. Hilde HŁtter, Zoetermeer 21-05-05
Pilgram & Pilgrim
Pilgram, Anton- te Wenen
Pilgram, Anton- Postzegel
Master Pilgram, mooi plaatje
Stephansdom te Wenen
Pilgram, Dr. Wilhelm-

Pilgrim, Archives
Pilgrim, Harpen
Pilgrim-Sieraden (Dk)
Paint Shop Pro
PaintShopPro-Jasc
PaintShopPro-users
PaintShopPro-Links
Orgel-sites
Jeroen de Haan, orgel-concerten, -files & foto's
Kerk-Orgel Startpagina
....de KLAVAR-organist

OrgelRadio-NL
Piet v. Hoogdalem
DE site van Rijnmond e.o.
Diversen-sites
AddMe
HandigeGids
Ineedhits.com
NedStat-teller
Vinden.nl
Zoekmachines
AltaVista
Cindy's List
Copernic2001 (gratis basic versie ++)
GeneaSeek
Google, News-groups
Guidebeam
Surname Navigator
Swinx
Pelgrim & Steden


Bad Sachsa-Dld
Dig.Stad Schiedam
Fort Vechten
Hillegom-NU
Hist.Ver.Vr.v.Oud Leerdam
Glasmuseum Schiedam
Leerdam, Glascentrum
Leerdam, Royal Leerdam
Pelgrim, Stadsbrouwerij de-
Pelhrimov (Pilgram), TjechiŽ
Pilgrim Fathers - Delfshaven
Pilgrim Fathers - Leiden
Schiedam, Histografie
Schiedam, huw.acten >1920
Schiedam, Oude foto's
Kerkelijke sites

1e Steenlegging Chr.Ger.Kerk Schiedam dd 04-11-1922
Bijbel&PC gebr,groep-HCC
Chr.Ger.Kerk-H'lem/links
Chr.Ger.Kerk-Hoofddorp
Chr.Ger.Kerk-NL
Christenen-Online
ChristPages
Compassion
Cross Daily
Cross Daily-Cards
De Stem
Evangelie-Pagina
Evang.Gem.Zuiderkapel (Koningkerk) H'lem-Nd
Evangelie-Startmenus.nl
HervGerJeugdBond
Meerkerk Hoofddorp
Midifiles,Psalmen/Gezangen
Morgenster, evolutie & meer
Ned.Bijbelgenootschap
RobsLinks, Christians
Vraag het de Dominee.nl

BeneluxNetRing

 
Next
Previous
Next5
Previous5
List
Random
Join

   

Onderstaande links zijn door zowel deelnemers van de
Genealogie E-mailgroep Seniorweb
als door mijzelf bij elkaar gebracht.

De eerste beginselen

Aha...Wat is Genealogie?
Aha...Hoe te beginnen
Beroepsnamen vůůr 1900
Beroepsnamen-NGV
Boedelinventaris (Meertens Inst.)
Bevolkingsregister afk.kolommen
Burgerlijke stand + Naamrecht
Genealogie Beginthier.nl
Genealogie v. Beginners,P.Molema
Generaties voorouders benoemen
Geslachtsboom, - Familie-relaties
Geslachtsboom, - Romeins /Frans - /Ned.recht
Heraldiek
Netwerk Naamkunde
Nuttige tips voor beginners (NGV)
Persoonskaarten, Informatie...
Tools voor Genealogen (BelgiŽ)
Trefwoorden
Techniek van Toen tot Nu
Wat is een mailinglijst?
Voorouders.net
Zoekwijzer Stamboomonderzoek

Familienamen & meer

Etymologie en historie van voornamen
Etymologie van de familienaam
Familie- & Voornamen (Cultuurnet)
Familiefoto's door de jaren heen
Familienaam, verspreid in Nederland
Familienaam, verspreid in BelgiŽ
Familienaam, verspreid in Duitsland
Familienaam, verspreid in Frankrijk
Familienaam, verspreid in ItaliŽ
Familienaam, verspreid in de VS
Familienamen.beginthier
Gezinsbladen Diverse-
Kwartierstaten, stambomen en - parentelen
Namen. Beginthier
Swinx, Nederlandse Familienamen

Oude maten, munten & meer

Calculator Koopkracht gulden vanaf - 1450 i.v.m. de jaren nadien
Maten en Geld-eenheden
Oude maten, gewichten & meer...

Laatste rustplaatsen & meer....

Alblasserwaard Begraafplaatsen
Amsterdammers, graven in oude kerk
Baarn, Oude & Nieuwe begraafplaats
Begraafplaatsen Online(eerste opzet)
Begraafplaatsen, Overzicht+foto's
Begraven, hoe ging dat vroeger?
Begraven, cremeren, vroeger en nu
Bekende Dode Nederlanders
Cremeren of Begraven?
Delft, Grafkelder Nieuwe Kerk
Dood in Nederland, graven van beroemde Nederlanders (meer info)
Graftombe.nl, diverse provincies
Groenesteeg, begr.plaats-, Leiden
Groningen. Friesland, Drente, Grafschrift
Groninger Grafschriftenproject

Joodse Begraafplaatsen
Joodse Begraafpl-2, Het stenen archief
Leek, Marum & Grootegast, Begr.plaats
Leidse begraafplaats Rhijnhof
Mensenlinq, Adressengids-Div.
NatuurBegraafplaats?
Nederland +elders, Grafmonumenten
Nederlands Uitvaartmuseum
Noord-Brabant, Begraafplaatsen
Noord-Holland, Grafstenen Project
Oorlogsgravenstg, slachtofferregister 
Ouderkerk ad Amstel, Joodse Begraaf-plaats Beth Haim

Papendrecht, Gem. Begraafplaats
Strijen, Alg.begraafplaats
Venlo-Kerkhof

Tijdelijke verblijf- & rustplaatsen

Bedelaarskolonie Ommerschans
Diverse tijdelijke verblijfplaatsen
Gevangenis Museum Veenhuizen

NL-Heemkunde, Historie & Rampen

Heemkundige kringen Ned.
Heemschut-Bescherming Cultuurmonum.
Historische rampen Nederland
Nationaal Schoolmuseum R'dam
Rampenpublicaties NL(fam.Vreugdehil)
Vergeten Verleden

Nederlandse Gemeenten

Internet GemeenteGids Nederland, met veel plaatselijke informatie!!
Gemeentelijke Herindeling
Metatopos, 496 Gemeenten & 7000 - Plaatsnamen in Nederland
Nederlandse Plaatsen, div. sites
Volkstellingen 1795-1971
ZoekPlaats.nl

Nederland & Overheid

Archieven bewindslieden  
Ministerie v. Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Nederlandse Overheidswapens
Overheid voor de Burgers!
Parlement & Politiek
Publieke functionarissen 18'-19' eeuw
Staatscourant

Onderscheidingen

Koninklijke Onderscheidingen
Medaillehouders v. St. HťlŤne
Medals of the Vatican
Medals of the World
Nederlandse Ridderorden
World War 2 Awards

Nederland, Godsdienst & Kerk

Afkortingen-Kerkgenootschappen
Architectuur kerken in Nederland
Bisdommen-RK-kerk
Christelijke Gereformeerde kerken
Christelijke Kerk,samengaan Ger/Chr.Ger
Christendom.pagina.nl
Dominee.nl veel links
Doopsgezind
Dopen, Oorsprong & achtergrond
Emigratie Afgescheidenen
Evangelie Kerkenpagina
Geschiedenis Kloosters & abdijen
Heiligen
Heiligen, Beschrijving + Weer- spreuken
Hist.Doc.centr.Ned.Protestantisme
Historische Kerken
HCC, Bijbel & PC, veel links
Hugenoten
Katholiek Documentatie Centrum
Kerkenregister
Kloosterleven, Erfgoedcentr.St.Aegten
Kruistochten, Geschiedenis van de-
Leger des Heils
Ned.Gereformeerde kerken(Archieven)
Ned.IsraŽlitisch Kerkgenootschap

Nederlands Katholicisme
Naamdagen, RK heiligen
Oud-Katholieke kerk
Prot.Kerk Nederland
Remonstrantse Broederschap
Repertorium Zending-/Missiearchieven
Rooms Katholieke kerk

Ned-Geschiedenis & Literatuur

20 Eeuwen Nederland
ANNO-nu!
Atlas Nederlandse Taal & Literatuur
Beeld&Geluid, Audio/Visueel archief
De 19e eeuw, div.historische info
De Nederlandse Geschiedenis MinBuZkn
Digitale Bibliotheek Ned.Letteren
En toen, de Canon van Nederland
Geschiedenis.beginthier
Geschiedenis Beroemdheden
Geschiedenis, een prachtvak
Geschiedenis-Links, FamBof
Geschiedenis startpagina
Geschiedenis, Study Buddy
Geschiedenis w.o. middeleeuwen
Geschiedenis NL 200-1200
Geschiedenis,3500 links+ Almanak
HistorischHuis, geschiedenis/links
Huwelijk & Relaties, 1500-1800
Inst.v.Nederlandse Geschiedenis
Koninklijk Ned.- Historisch.Genootschap
Letterkundig Museum
Letterkundige werken, Nederlands
Literatuur-Geschiedenis
Museum v.d. Vaderlandse- Geschiedenis
Napoleontische Ass. der Nederlanden
Nederlandse Geschiedenis
Nederlandse VolksverhalenBank
Nederland in de Franse tijd
Omroep en Geschiedenis
Openluchtmuseum>Documentatie
Rampen plus -Overzichten
Scripties/verhandelingen
Socialisme, Arbeidersbew. veel namen
Terugblik i.d. Geschiedenis
Vaderlandse Geschiedenis
Vergeten verleden

Ned. Onderwijs & Wetenschap

De School Anno
Nationaal Schoolmuseum
NIDI, Ned.Interdiscipl.demografisch - Inst., Onderzoek > samenstell.bevolking
Schoolmeesters+Onderwijs 19'+20'eeuw
Wetenschap-Links

Nederland & Oranje

Huis v.Oranje & Ned. Geschiedenis
Joan's Royalty in History site
Koninklijk Huis
Nederlandse Geschiedenis + Huis van Oranje (veel links)

Nederland-Vertalen

De Latijn Page
FreeTranslation
Hele Webpagina vertalen in 1x?
Latijn-Engels
Latijn-Nederlands-2
Latijn-Ned./Ned.-Latijn
Latijnsewoordenlijst (RK: DTB & meer)
SYSTRAN-vertaalservice, div.talen
Taal & Streektaal in Nederland
Vertaal-Service Div.talen
Vertalen, 14 talen > Ned. + Vice versa
Vertaalwoord, 17 talen(per woord)
World-Lingo, vertaalservice

Nederland-Militie & Wapenkunde

ABOZHIS, Normen Med.keuring
Cavalerie, Vier eeuwen Nederlandse -
Defensie archieven, Registratie + Infocentrum (BRIOP)
Gemeentewapens & Meer/Internat.
Heraldiek.beginthier
Historie Nederlandse Leger
Informatie Nationale Militie
Kampementen & Legerplaatsen
Kon.Ned.Gen.v.Geslacht en Wapenkunde
Nationale Militie (Lia Kleinherenbrink)
Nationale Militie
Nederlandsche Veldpost

NL-Forten-Grenspalen-Kastelen

Forten INFO
Grenspalen van Nederland
Het Kastelen team
Kastelen & Buitenplaatsen Nd-Holland
Kastelen & meer
Nederlandse Kastelenstichting

Nederland-bronscan

Bronscan, Cees Schenkel
(Wat is een BBS?)
Hyperterminal download

Genealogie & de Bijbel

Bible Genealogy
Bijbelse Genealogie+ Fam.Berichten
De bijbel i.d. Nederlandse cultuur
Kerkgeschiedenis na 30 na Chr.
Vaticaan, Bibliotheek en meer

Joodse Voorouders & meer...

Auschwitz, Ondergang Nederl.Joden
Centr.Onderz.Gesch.Ned.Joden- (Hebreeuwse Univ. Jeruzalem)
Historie Joods Groningen
IsraŽl-Geschiedenis
Jiddisch, ontstaan & etymologie
Jewish Gen Family Finder
Jodendom, Wat is het Jodendom?
Joodse Bibliotheken/Archieven/Wereld
Joods Gen. Onderzoek
Joodse Gen. Sites
Joodse Geschiedenis,Archief-Duitsland
Joodse Jaartelling
Joodse overledenen tijdens WO-II
Joodse voorouders vnl. in Amsterdam
Joodse voorouders in Groningen?
Joods Historisch Museum
Joods Monument
Naam-adoptie Duitsland 18'-19' eeuw
Ned.Kring v. Joodse Genealogie
Yad Vashem, Joodse Oorlogsslachtoffers

Auteursrechten 

Auteursrecht
Auteurswet 1912
Digitale snelweg (NRC)
Inhoud naburige rechten
Juridisch Startpunt

Kleding & Meer

Costum Page (veel kleding-links)
Kleding-Historie
Kleding van arm & rijk

Kunst & Meer

Rijksbureau v. Kunsthistorische - Documentatie RKD

Oude meesters

Gilde Nederland, Kennis overdracht
Web Gallery of Art

Protest & meer

Meldpunt illegaal materiaal (branche ver.Ned.Internet Providers)
Meld Misdaad Anoniem
Nigerianen die u VEEL GELD beloven?
Stuur hun e-mail naar
hier!
Online-Oplichting.nl
Steunpunt Acquisitiefraude,
Fraude-Meldpunt
-
Treft u afbeeldingen of teksten aan op het internet die volgens u in strijd zijn met de algemene normen en waarden? E-mail aan Meldpunt-
-

Nederlandse Netiquette Pagina

 
 
 
 
 
 
 
 

 Bidprentjes

Bidprentjes 2Link.be
Bidprentjes > 1100, Alphen ad Maas
Bidprentjes, CransBase
Bidprentjes, Lenie van der Doelen
Bidprentjes Nijmegen(B=bidprentje)
Bidprentjesproject SeniorWeb
Bidprentjes, wat zijn dat?
 

OUD en minder bekend

Archeologienet:geÔnteresseerden
Cultuurwijs, cultuur vroeger & nu
Interactieve Tijdlijn(veel info)
Karel de Grote.nl
Karel de Grote
(Aantekening bij Karel de Grote)
Ned. Vereniging van Antiquaren
Oude Munten
Sigarettenmerken + plaatjes!
The Schoyen Collectie, 600 oude- geschriften, 5000 jaar omvattend
Voetbal & Historie

ADEL

Europesche Adel + afstamming

Afbeeldingen & Beeldbanken
Plaatselijk > Provinciesite

Alte ansichtskarten / Old postcards
ANP-fotoarchief
Ansichtkaarten > 1.000.000
Ansichtkaarten, Div.Ned.-
Antieke foto's, soms even wennen
Beeldbanken (Geneaknowhownet)
Beeldbanken, Startpagina
Beeld & Geluid, Polygoon-journaal
Beroepen, gravure JanLuycken
Beroepen onzer voorouders (Frans)
Clipartsservice, plaatjes v. site
De klompenmaker
Documentatie Prentbriefkaarten
Drents Foto Archief
Early Photography 1839-1860
Film- en Fotobank Nd.Brabant
Filmmuseum
FOTO'S zonder verhaal (toevoegen?)
GeneaNet, Portrettenverzameling
GeneaNet, Postkaartenverzameling
Geneans, Veel Digitale ansichten
Gen. Plaatjes, Foto's, -sites
Leiden, Beeldbank van 19e eeuwse portretten, div. plaatsen in Nederland
Museum voor oudere technieken
NL Outheden & Gezigten
NostalgieNET, oude video's+verhalen

Old Pictures, vul in Netherlands etc
Oude beroepen (Ingwersen)
Oude beroepen (foto's)
Schoolplaten - oude beroepen
Schoolplaten, boeken en meer
Stg Prentenkabinet v.d. Linden
Texel, Beeldbank(+ oude-kranten)

Nederland-Molens & 'het Weer'

Het klimaat in het verleden
Molendatabase
Temperatuur gemiddelden/mnd de Bilt, tussen 1706-1993!

Nederland Scheep- & Zeevaart

Kamper Kogge,De Hanze,Kooplieden
Batavia-Werf, info Vroeger en Nu
Cliwoc,Scheepsroutes,Holl,Brits,Spaans
Maritiem digitaal
Maritiemschilders
Nederlandse Sontregisters
Nederlandse Sontregisters
Noordelijk Scheepvaartmuseum Gron.
Scheepvaart Historie + foto's
Scheepvaartmuseum A'dam
Schippers & Veldwachters (Yahoo)
Schippers Families
Tanap.net, o.a. VOC-archieven
Trekschuit, enige informatie
Vaartips (Binnenvaart & Historie)
Ver.Oost Ind. Compagnie
VOC-Links, Meer dan 250!
VOC-pagina
Zeebrieven

Zeevaart-Wereldwijd

Nederlandse schepen(getekend!)
Oorlogsschepen, diverse landen
Sailing Warships
Ships and Arrivals
Ships Picture, Nick Vine Hall (tegen vergoeding) 
The Great Ocean Liners! 

Wereldwijd-Emigratie/Immigratie

Aankomsten Immigranten, veel sites
Castle Garden, Immigr.center 1850-1910

Diverse havens (STEP=gratis)
Ellis Island, Ellis Eiland, VS
Emigranten + Nederlandse wortels
Emigranten Noord & Zuid-Amerika
Emigranten Wereldwijd, WordDoc.51kB
Emigratie (veel links wereldwijd)
Emigratie/Immigratie-Links
Emigratie-Schepen
Familienamen-Overzicht Emigranten
H.A.L, onofficiŽle Pass.lijst
HollandNet
Immigrant Ships
Immigrant Ships,Rootsweb info/foto
Landverhuizers, P.J. Risseeuw
Passagierslijsten naar/van Ned.IndiŽ - Oost en West (Erica's lijsten)
Passagierslijst, RootsWeb
Pilgrim Fathers
The Shipslist, div.overzichten

IK ZOEK:

AH..Snel Naam,Adres,Woonpl. vinden!
Alle telefoonboeken, wereldwijd!
Bleekneusjes zoeken bleekneusjes (was zelf in de Reggeberg 1952)
De Staatscourant
Diacritische- /Leestekens-1
Diacritische- /Leestekens-2
Dienstmakkers vinden
Een e-mailadres
Ik heb je: Div.ZOEK-mogelijkheden
Internat.telefoonboeken
Internet Adresboek
Jeugdsentiment, Veel links
Luchtfoto laten maken?
Meta Name Search, e-mailadres?
Namen, Onderw. Wetenschap
Nationale telefoongids
Nostalgie, klasgenoten/mil.dienst
Openingstijden, Naam, adres, tel.nrs
Personenzoeken, Veel links!
Personenzoeker/Voelspriet
Schoolbank, klasgenoten vinden
Senioren-pagina (veel links)
Telefoonboeken, wereldwijd
Telefoonboek Ned. 1915
Telefoonboek Ned. 1950
Telefoongids Ned/Europa
Vakantiekolonie
Wie Zoekt Wie? + Genealogie
Whois Source, Domeinnaam INFO
Zoeken op tel.nr of Postcode
Zoekplaatjes, Weet u wat dit is?

Gezondheidszorg, div.

Pest en Dolhuys (Museum Haarlem)
Psychiatrische Ziekenhuizen NL

Cartografie, o.a.Ned/Duitsland

Aardrijkskundig Woordenboek van NL,  POTT-boek. Klik op 'Waar ligt' + vul in
Antieke topografische kaarten
Antiquariaat 'In de vergulde zonnewijser'
Blaeu Atlas, Europa, Germany
Cartografie (oude kaarten)
De Woonomgeving/kadaster/kaart 1832
Gem.Atlas Nederland 1865-1870
Historical(World-)Map Collection!
Historische Cartografie, Studiekring-
Historische kaarten Duitsland
Historische kaarten Duitsland-2
Historische kaarten (Ned) 1864-1940
Historische landkaarten, 1880-1898

Historische landkaarten
Historisch Museum & Atlas van Stolk
Kaartenbank Univ.Amsterdam
Oddens, Historische Kaarten/Wereld
Repertorium Ned.Gemeenten(PDF)
Veel oude kaarten, Nederland & meer
Wat Was Waar, veel kaarten + info!

Plattegrond & kaarten

Expedia, Plaats+Kaart (Eur./Wereld)
Kaart.nl, huidige plattegronden
MAP24, Ned/Eur. snel kaarten
MapOrama, goede kaarten
MapQuest,Plattegrond Wereldwijd

Vakantiekolonies & Verhalen

De Reggeberg, Hellendoorn
Rotterdam, 143 verhalen
Rotterdam, Engelfriet-pag
Vakantiekolonies, diverse-

Woordenboeken & Begrippen

8 Woordenboeken, Ned.Rechtstaal
Bibliotheca Augustana
Biografisch Woordenboek ++ info
Biografisch Woordenboek Soc./Arb.bew.
De Nederlandse Taal
Diverse Woordenboeken
Educatieweb, >45 Woordenboeken
Gen.Woordenboek, Dumont Andrť
Genealogisch Woordenboek
Hist.Woordenboeken & Glossaria
H.Muntjewerff, Gen.Lexicon
Internet Woordenboek
Lexicografie, nautisch, juridisch
Nederlandse woorden, spelling enz.
Verklaring woorden & begrippen
Wikipedia, Genealogie
Wikipedia, Werk mee encyclopedie
Woordenboek, van Dale
Woordenboek der Nederlandse taal
Woordenboek, Duits-Engels
Woordenboek, Nederlands-Engels
Woordenboek- Startpagina
Woordenboek voor Familievorsers
Woordenlijst, klein van omvang

BOEKEN, oud, nieuw & bewaren!

AddAll, Zoek boek > 20.000dealers
Antiquariaat AntiQbook
Antiquariaat de Oosterpoort
Antiquariaat Ysbrand vder Molen,H'lem
Archiefbeheer en Conservering
Bewaaradvies Archiefstukken
Bibliotheek i.d buurt
Bladzijde 20, Antiquariaat Groningen
Boeken: Hoe maak je een digitale stamboom? (div.boeken+info)
Boekenvondst, zoeken & vinden
BoekNet
Boekwinkeltjes
deSlegte
Conserveren oude documenten
Digitale Boekenstad
Gysbers & v. Loon, Oude kaarten/boeken
Kunstboeken, Verzamelwerken, Ach- Lieve Tijd
Lansingh.net, snel en correct
SDU-Uitgevers
Tweedehandsboeken.com
Twents Antiquariaat Roombeek
ZeelandBoek

Zelf een boek of blad uitgeven

Blurb.com een aardige mogelijkheid
Boekenmaker.nl
Familietijdschift,v.Idee > realiteit(pdf)
GIGA-Boek, (let op bij tarieven)
LULU, goedkoop een boek uitgeven
World Wide Ass.of Writers

PoŽzie-/Poesie-album

Poesiealbum-versjes
PoŽziealbum-asiel
PoŽziealbum-versjes

Nieuwsbrieven

Ancestry
Mailing Lists (soms+kosten)
New England Ancestors
Rootsforum

CD-rom Uitgaven

Boek op CD, vele titels voorhanden
Genea-Rijnland
Geneans, afbeeldingen en bronnen
GeneaShop, CD-roms en meer
INFO Duitse plaatsen op CD-rom
Ons Erfgoed
Stg.Historic Future
Zeeland-CD-rom aanbiedingen

GedCom-activiteiten

GedLink, World-History-Club
GedPage, GedCom > HTML
GedX-site plan, file info
ResPrivata, progr. om GedCom bestanden te filteren!

Senioren-informatie

Senioren-Eigen startpagina

 

Aanpassingen & Hulpmiddelen

Computeraanpassingen/Hulpmiddelen
 

Alles op een rij

Alles op een rij!
 

Archieven / - Digitaal

Aha, Notities rond de archieven
Afdelingen-NGV-Regio!
Archiefnet
Archief-Startpunt
Archieven, Nederland & Vlaanderen
Archieven.org (Hennekam)
Archieven.beginthier
Centraal Bureau Genealogie
Centraal Testamenten Register
Digitaal Geheugen van Nederland, 10 archieven in 1!
Digitale stamboom Monitor sites van Amersfoort, Delft, Eindhoven, Kennemerland, Leiden en Rotterdam om de eigen stamboom aan te vullen.
Geheugen van  Nederland, Project
Kon.Bibliotheek Den Haag
Genealogische bronnen Online Corret
Genealogische Comp.Vereniging GCV
GenLias
GenLias Monitor, Zoek Familienamen+ Info e-mail
Genpals2003, Els Tveit FAVOS
Hollandse Genealogische Databank -(Ons Voorgeslacht & Prometheus)
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Ver.v.Archivarissen
Meertens Instituut
Mormonen & Genealogie
Mormonen, Genealogie Centra in Ned.
Nationaal Archief
Nat.Archief,CD-ZH Burg.Stand-dopen
Ned.Gen.Vereniging
NGV-ComputerGenealogie
NGV-Contactdienst 300.000 namen
NGV-Heraldiek
Nederlands Historisch Data-Archief
Rossels Favos(Els Tveit)
Stamboom.nl (NGV)
Stamboomzoeker.nl
Werkgroep Geneal.Onderz.Duitsland
ZOEKEN in 13 bekende archieven (TOP-archiefplein)

Startpagina's

Boogo-Links, Genealogie
Cyndi's List Nederland
Dutch GenWeb
Genealogie pagina
Genealogy Benelux NetRing
GeneaNet
Klassieke Culturele Vorming(Links)
Namen ! 
Naslagwerken (StamboomSurfpag)
NedGen Genealogische Zoekmachine
Is uw stamboom al uitgezocht? Zoek met NedGen online familiestambomen
Stamboompag., Info, Geschiedenis
StamboomSurfpagina.nl
Stamboomtips
Startpagina
UwStamboomOnline.nl

KRANTEN: Familie-Advertenties

Aha, Nieuwsbronnen Ned.
De Tijding, rouwberichten
Drente, Familie-Adv. div.bladen Fam.Adv.div.bladen
Familieberichten, v/h Hollants.net
Landelijke kranten Archief
Mensenlinq, Advertenties
Oud Nieuws uit t Noorden,veel namen
Overlijdensadvertenties 'Telegraaf
World Newspapers

Zaanse kranten, Geneaweb
ZOEKEN in Div.Kranten en meer...

KRANTEN: OUD & NIEUW Nieuws

Cyndi's Newspapers
De Geldelander 1856-1956
Drentse Courant
Groene historisch archief. De Groene, van 1877 tot en met 1940
Historisch Kranten Archief KB
Landelijke kranten Archief
Leeuwarder Courant, Archief-
NieuwsDossier, Wereldnieuws dd 1900
Texel, Beeldbank(+ oude-kranten)

Veel Genealogische Links

Dutch Genealogy, Rootsweb.com
Genealogen Community ?
Genealogie.beginthier
Johan Breukink
Nieuwsgroep soc.genealogy Benelux Een verzameling URL's
WebGids, ++gen.links

Genealogie Computerprogramma's

Aldfaer, Gratis Gen.Programma
ComputerGenealogie-NGV
De meest voorkomende Genealogie- Programma's (via HCC gebruikersgroep)
FamYX, Nieuw shareware Gen.progr.

GenealogieOnline, eigen gen.gegevens online via Bob Coret (demo+gratis)
GenCircles, Eigen site+Zoeken (gratis)
GenNetjes.nl
GensDataPro
GensDataPro-cursussen
GORIGO, gratis online stamboom
GreatFamily 1.1 (gratis, Mooi  kwartier-staat programma)
Legacy, Gratis Gen.Programma
Map Your Ancestors

Oedipus-II
Prog-Gen Gebruikersgroep
ProGen, Online-cursus Gratis

Reunion-8, NL versie, voor Apple
STAM, Vlaams Genealogieprogramma
Transcriptie, Kijken & Noteren ineen

TribalPages, gratis(Eng) gen.program
Wel gegevens publiceren? (gratis)?

Laatste ontwikkelingen


Hier wil ik meer van weten...

DIVA, Documentaire Informatie Voorziening Archiefwezen
Dossier Archieven, Min.OC&W
Eric Hennekam, Adviezen & ideeŽn

Nederland & meer-Archeologie

Project O, Archeologisch Nieuws

Nederland-Handel

KvK, Handelsreg. Zoeken op Firmanaam

Nederland-Oorlog & Meer (Dld)

5,5 Miljoen luchtfoto's WO-II
Anne Frank, Museum/Verhaal
Antillen en WO-II
Bataafse Leger, Het-
Beverwijk, Razzia 16-04-1944
Bevrijdingskinderen
De 30-jarige oorlog Dld 1618-1648
Deutsche Dienststelle (WASt), - gevallenen laatste oorlogen
Documentatiegroep '40-'45
Dutch Regiments.org(Gesch.Ned.Leger)
Dwangarbeiders pagina
Eerste Wereldoorlog, 1914-1918
EnglandSpiel, Geschiedenis + namen
Feldgrau, NIET politieke Dld-historie
Friezen in de 10-daagse veldtocht
Grebbeberg, Slag om de -
Holocaust, Lest we forget
Hongerwinter 1944
Instituut Militaire Geschiedenis
Kamparchieven
Kamp Vught, met namenlijst
Koninklijke Marine 1939-1962 (Gedenkrol, pdf-204-pag)

Landmacht (pdf-file Gen.onderzoek)
Legermuseum Delft
Marinemuseum
Maritiem-Digitaal(div.Musea)
Meidagen 1940, Div.Links WO-II
Militaire-geschiedenis, veel foto's
MilWlki (Wiki Ned.Leger)
Namenlijst omgebrachten (265) - Februaristaking (164 kB)
Napoleon (mannen uit Rotterdam)
Nat.Oorlogs & Verzetmuseum
Nederlanders in de Waffen-SS
Ned. Inst.v.OorlogsDocumentatie
Nijmegen,Oorlog
Oorlogsgraven Stichting
Oorlogsschriften.nl
Ouderen en de Tweede Wereldoorlog
Slag om de Grebbeberg
Soldaten in Ned, 17e & 18e eeuw
Tachtig jarige oorlog:1568-1648
The WAR-Times Journal,Vele oorlogen
Tweede Wereldoorlog
Venlo, Oorlogsdoden 1940-1949
Veteranen online, alle onderdelen
Verzetsmuseum Amsterdam
Verzetsmuseum Friesland
Volksbund, Duitse Oorlogsgraven
Vreemdelingen Legioen, Ned. in het-
Waalsdorp, Erepeloton (gevallenen)

Nederlands-IndiŽ

Begrippenlijst (1050) Ned.IndiŽ
Homepages Indische stambomen
Indische Genealogische Vereniging
Indisch Informatiepunt
Indisch Knooppunt, div.info
Moluks Historisch Museum
Nederlands IndiŽ, 1946-1949
Ned.IndiŽ, brieven v.e. soldaat
Ned.IndiŽ, verhalen + foto's
Ned.strijdkrachten > IndonesiŽ  '45-'50
Passagierslijsten naar/van Ned.IndiŽ - Oost en West-.
Stg Indisch Familie Archief
                                      Zie ook hier

Nederland-Rampen

Rampen plus -Overzichten

Tijdrekening-Kalenders

Datum Conversie
Eeuwigdurende kalender

Juliaanse, Gregoriaanse & Frans/Rev.- kalender, (data & weekdagen)
Kalenders en tijdrekening
Moderne Kalenders(Greg/Jul/Joods)
Romeinse data-aanduding + oefenen
Romeinse getallen omrekenen
Schrikkeljaar, Hoe zit dat?
Tijd, alles over tijdberekening


Weet je nog van toen...

Computer Vragen & Problemen 

(leden:tel.nrs hulp zie 'Deelnemers')
AntiVirus-Pagina
AntiVirus-software, info
AntiVirus-Progr's, testuitslagen
ASO, Anti Spyware Offensief
BeginnersWeb
>> Domein traceren? Wie is Wie?
Dure telefoonrekening?
Eremove (snel in je emailbox kijken, 'vreemde berichten' verwijderen. Dan mail ophalen zoals gewoon)! 
Essa Voce Precisa VerVirus verwijderen
G-Mail HELP-centrum
G-Mail in Outlook Express
Het PC-virus (interesse?)
Hoax en Kettingbrieven
HotBar Uninstall 229 kB
IFrame  en JS-Fortnight-B worm verwijderen
Internetten.nl, vragen & antw.
JAVA, Get it Now, Free download
MailWasher(virus/spamprotectie)
Macromedia Flashplayer
NEPWaarschuwing.nl
NOSPYware & meer HELP-ware
Online scannen op virussen
PC-Beveiligen doe je ZO:
PC-Hulp z.n.,alleen leden SenWeb
PC-Problemen, - Onze zorg
SPAM-EXPERTS, home(gratis progr)
SPAMihilator, Email Spam Filter
SPAMihilator, enige uitleg
SPAM-weg ermee!
Surf-op-SAFE
Symantec-Nederland, virusverwijderen
Trend Micro Online Virusscanner
Thuishulp SeniorWeb
Vergrootglas ('openen' & werkt)
Vergrootglas Zip-bestand 363kB
Virussen bestrijden
virus W32.YahaJ/K@mm verwijderen
VIRUS-informatie
Waarschuwingsdienst Virussen
Webtools-Startpagina!

Genealogie progr. onder LINUX!

GRAMPS (mooi grafisch program)
FTree HomePage
LifeLines

Handleidingen - diversen

8 Lettertypen+grootte vergelijken
Berichtregels opnemen(OutlookExpr)
Blokkeren e-mailberichten
Blokkeren telemarketing
Controleren IP-adres of domeinnaam
E-mailbox vastgelopen?
HTML-hoek, Vragen-Forum
HTML-in 10 lessen
Ik snap het niet, Tips en Tricks
Verborgen 'toegiften' in software?
Zelf een Digitale Stamboom maken?
ZOEKEN, Hoe kun je zoeken op Internet & diverse Genealogie-sites?

Eigen HomePage?!

Aanmelden-Zoekmachines.info
Een Website, zelf maken!
FrontPage Express downloads
Gastenboek, I-net

Leejoo's Webhebbies
Smart FTP downloaden
Submit your Homepage
Terugkijken naar je oude site?
Webmees. Hulp bij bouw eigen site
Webmeesteres, Linkchecker
WEB-Pro lessen (Jan Jansen)
WEBSITE maken, div.lessen
WEBSITE maken, via Mozilla

Gratis Software

AntiVir, Gratis AntiVirusProgramma
AntiVir, Enige extra uitleg
AVG-Gratis-antivirusprogr.(Grisoft)

De gratis software pagina
Document omzetten > PDF-file
Free Software
Gratis bestand tot 100Mb verzenden

Opa, Oma en de Kleinkids

78Toeren
Jeugdsentimenten.net (veel info)
KidCity
Kids Place, kleurplaten enz.enz.
Kinderliedjes en -versjes
Kinder-spelletjes, NederKid
Kindvriendelijke goedgekeurde sites
Oud Hollandse Hoekje,liedjes,recepten
Stort je in  avontuurlijke g@mes
Voor Oma

Opa?, Oma en Naald & draad

Borduurgigant, Thea Gouverneur
Merklap, Merkwaardig
Tammy's Treasures
LINK?-Error? Hier melden svp

   ©webmaster

A